Megjelent az új biztonsági tanácsadói rendelet

A Magyar Közlöny 61. számában kihirdetésre került a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról.

Az új rendelet 2014. július 1-én lép hatályba és több változást is hoz a tanácsadói tevékenységben. Ezek közül néhány:

  1. A meglévő tanácsadói szerződések felülvizsgálata lehet szükséges a 14. § (1) bekezdése értelmében:

“Az a vállalkozás, amelynek a tanácsadóját nem a 3. § előírásainak megfelelően jelölték ki, e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül köteles tanácsadóját e rendelet előírásai szerint kijelölni.”

  1. A tanácsadó kinevezésének, adatváltozásának, megbízatása megszűnésének Nemzeti Közlekedési Hatóság felé történő bejelentésének rendje is változik. Július 1-től a bejelentéshez csatolni kell a tanácsadó által aláírt egyetértő nyilatkozatot is.
  2. Az éves jelentésekkel kapcsolatban szintén változások lesznek. Elkészítésükre immár a tárgyévet követő év május 31-ig nyílik lehetőség. Ezen kívül a rendelet 1. sz. melléklete részletesen meghatározza annak minimális tartalmát.
  3. A baleseti jelentések minimális tartalma szintén jelentősen változik.

stb.