Linkek

BELFÖLDI SZERVEZETEK

ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

KVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

MBFH Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

MKEH Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NKH Nemzeti Közlekedési Hatóság

OKBI Országos Kémiai Biztonsági Intézet

OKF Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

ORFK Országos Rendőr Főkapitányság

h35 BTEBiztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (BTE)

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

CEFICEurópai Vegyipari Szövetség (CEFIC)

EUEgyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

IATAInternational Air Transport Association (IATA)

ICAOInternational Civil Aviation Organization (ICAO)

IMOInternational Maritime Organization (IMO)

IRUInternational Road Transport Union (IRU)

OTIFIntergovernmental Organisation for International Carrige by Rail (OTIF)