Képzés

Az ADR 1.3 fejezete – függetlenül a szállítás során esetleg alkalmazott mentességektől – a veszélyes áruk szállításában az alábbi feladatokat ellátó személyek részére időszakonkénti tanácsadói képzés elvégzését írja elő:

  • Feladás
  • Szállítmányozás
  • Csomagolás
  • Berakás
  • Töltés
  • Szállítás (fuvarozás)
  • Kirakás
  • Címzetti árufogadás
  • Ideiglenes veszélyes áru – tárolás (továbbküldésig)

training

A képzés két részből áll:

1)  általános tájékoztató oktatás során a részt vevőkkel ismertetni kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat,

2)  az érintetteket feladatuknak és felelősségüknek megfelelő részletességgel ki kell oktatni a tevékenységükre vonatkozó konkrét előírásokra.

A képzés további célja, hogy az érintettek a rájuk vonatkozó előírásokat még munkakörük betöltése előtt megismerhessék. Ellenkező esetben önállóan nem végezhetik munkájukat.

A képzésről a hatályos jogszabály szerinti tartalmú jelenléti ívet kell felvenni, melyet erre jogosult biztonsági tanácsadónak kell hitelesíteni többek között a képzés témájának megjelölésével.

A jelenléti ívet a munkáltatónak öt évig meg kell őriznie és az ellenőrző hatóság és a munkavállaló számára ezt át kell tudnia adni.

További előírás a vállalkozás részére, hogy új munkavállaló felvételekor ellenőriznie kell a hatályos (kétévente változó) ADR jogszabály szerinti képzés megtörténtét. Amennyiben a képzés nem, vagy elavult ADR szerint történt meg, az új képzést a munkavállaló munkába állása előtt mindenképpen el kell végeztetnie.