Biztonsági adatlapok

A veszélyes anyag, termék forgalomba hozatalát, illetve az ezzel végzett tevékenységet a hatályos jogszabály biztonsági adatlap meglétéhez köti.

A biztonsági adatlap (más néven: biztonságtechnikai adatlap / material safety data sheet / MSDS) információt szolgáltat a felhasználók számára a vegyszerek, veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a vegyi anyagok biztonságos felhasználásáról, tárolásáról és maradékuk biztonságos ártalmatlanításáról, vagy felhasználásáról. A biztonsági adatlapok tartalmi követelményeit a REACH szabályozza. A globális harmonizációs rendszer (Globally Harmonised System – GHS) 16 pontban határozza meg a biztonsági adatlap formai követelményeit.

A biztonsági adatlapoknak minden esetben tartalmazniuk kell az alábbi információkat a veszélyes anyagokra / készítményekre vonatkozóan:

 • Általános adatok (megnevezés, képlet)
 • Kockázati azonosítás
 • Összetétel
 • Veszélyesség szerinti besorolás (R mondatok és S mondatok) – a CLP rendszer esetében H mondatok és P mondatok
 • Elsősegélynyújtás
 • Tűzveszélyesség
 • Óvintézkedés baleset esetén
 • Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
 • Fizikai és kémiai tulajdonságok
 • Stabilitás és reakcióképesség
 • Toxikológiai adatok
 • Ökotoxicitás
 • Hulladékkezelés és ártalmatlanítás
 • Szállításra vonatkozó előírások
 • Szabályozási előírások
 • Egyéb

Igénye esetén a Vállalkozása által gyártott, vagy forgalmazott veszélyes anyagokhoz, készítményekhez elkészítjük a hatályos előírásoknak megfelelő tartalmú biztonsági adatlapot.