ADR – tanácsadás

Tanácsadó kinevezése: Előírt, vagy sem?

A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áruk közúti, vasúti, vagy belvízi szállításával kapcsolatos  tevékenységet végző vállalkozások számára biztonsági tanácsadó kinevezését írja elő.

Az ebben érintett tevékenységek az alábbiak:

 • feladás (fuvaroztatás)
 • csomagolás
 • járműbe, hajóba, vasúti kocsiba történő berakás, illetve abból való kirakás
 • tartány töltése, ürítése
 • szállítás (fuvarozás)

ADR

A tanácsadói tevékenységet csak az adott veszélyes áru – osztályokra kiállított, le nem járt érvényességű bizonyítvánnyal rendelkező, hatóság által is regisztrált tanácsadó jogosult végezni. A megfelelő tanácsadó szerepel a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékében.

A kötelezettség alól vannak kivételek. Nem kell tanácsadót kinevezni a vállalkozásoknál, ha tevékenységük csak olyan veszélyes áru – szállítással kapcsolatos, amely nem tartozik az ADN, az ADR vagy a RID hatálya alá, vagy:

 • közúti szállítás esetében az ADR 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez,
 • vasúti fuvarozás esetében a RID 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez,
 • belvízi szállítás esetében az ADN 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez, vagy a veszélyes áru mennyisége egy közúti szállítóegységben, vasúti kocsiban vagy konténerben nem haladja meg az ADR, illetve a RID 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket, vagy az ezektől eltérő esetben a veszélyes áru mennyisége egy hajón nem haladja meg az ADN 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket.

A vállalkozásoknak a biztonsági tanácsadó kinevezéséről 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságot. A kinevezést a tanácsadónak is írásban igazolnia kell. Ugyanez érvényes a tanácsadói kinevezés megszüntetésére is.

MIRE „JÓ” A TANÁCSADÓ?

A tanácsadói tevékenység spektrumát az említett kormány rendelet részletesen meghatározza. Alapvető funkciója az őt kinevező vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységének folyamatos felügyelete, ezen keresztül pedig legfőképpen az alábbi feladatok ellátása:

Cégfelmérés, folyamatos felügyelet

Ennek során első körben felméri a vállalkozás tevékenységének részleteit, meghatározza a betartandó előírásokat és írásos javaslatot tesz az esetleg szükséges korrekciókra. Ezt követően a monitorozást folyamatosan végzi egyrészt a tevékenység kockázatainak minimális szintre szorítása érdekében, másrészt a szabálytalanságok által előidézett hatósági bírságok megelőzésének céljából.

Szabályzatok, munkaköri dokumentációk

Tanácsadói feladatként jelenik meg az érintett munkatársak részére előírt szabályzatok meglétének, megfelelőségének vizsgálata is. A tanácsadó közreműködik a hatályos veszélyes áru – előírásokat maradéktalanul tartalmazó munkaköri dokumentáció(k) kidolgozásában.

Képzés

Az ADR, az ADN és a RID legkevesebb kétévente (de esetenként ettől nagyobb gyakorisággal is) képzés elvégzését írja elő valamennyi, a szállításban érintett munkatárs számára, legyen szó beosztottakról, vagy a vállalkozás felelős vezetőiről. Az előírás a fentebb bemutatott, mentességeket élvező vállalkozásokra is érvényes, tehát azon cégek is kötelesek elvégeztetni a rendszeres tanácsadói képzéseket, melyeknél a tanácsadó folyamatos kinevezése egyébként nem előírt. A képzések megtörténtét, a képzési dokumentumok meglétét és megfelelőségét az erre jogosult hatóságok ellenőrzik.

Tanácsadói dokumentációk

A vállalkozások és az ellenőrzést végző hatóságok részére a biztonsági tanácsadónak minden év elteltével jogszabályban meghatározott terjedelmű éves jelentést kell készítenie, melyben összegzi a vállalkozás eltelt évben végzett veszélyes áru – szállítási tevékenységét. A dokumentumot a vállalkozásnak öt évig őriznie szükséges.

Szintén a tanácsadó jogszabályban rögzített kötelessége, hogy a szállítással összefüggő rendkívüli eseményeket követően baleseti jelentést készítsen és juttasson el az érintett hatóság részére. Az ilyen eseményeket a hatályos ADR 1.8.5 szakasza mutatja be.

Ezen kívül a tanácsadó feladata annak ellenőrzése, hogy az adott vállalkozásnál a veszélyes árukkal kapcsolatos munkakörökben dolgozók részére rendelkezésre áll-e megfelelő tartalmú munkaköri dokumentáció (munkaköri leírás, munkautasítás, technológiai utasítás, bármilyen folyamatszabályozás.) Ha a dokumentáció hiányzik, vagy nem megfelelő tartalmú, a tanácsadó köteles javaslatot tenni annak megfelelő korrigálására.

Cégképviselet

A tanácsadó szakmai tudásával képviseli a vállalkozást üzleti partnereivel folytatott egyeztetései, szerződések előkészítése, megkötése, esetleges jogviták során, továbbá bármilyen, a szállítási tevékenységet ellenőrző hatósággal folytatott eljárás során.

MIT NYERHET VÁLLALKOZÁSA?

A tanácsadói feladatok felelős ellátása alapvetően csökkenti a vállalkozás veszélyes árukkal végzett tevékenységének kockázatát, minimálisra szorítja a hatósági bírságok kiszabásának valószínűségét. Ebből fakadóan:

 • csökken a munkát végző személyzet veszélyeknek való kitettsége,
 • minimálisra szorítható a környezetszennyezés lehetősége és
 • megelőzhetők a hibás tevékenységvégzésből fakadó anyagi károk.

Figyelembe véve a szabálytalanságok nyomán kiszabott bírságok igen magas összegét, a vállalkozás a tanácsadóra költött összeg többszörösét nyerheti vissza pusztán a tanácsadói tevékenység következtében elmaradó bírságok által.