Hatósági képviselet

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

A veszélyes áruk szállítási folyamatában részt vevő vállalkozások – tekintettel a megjelenő, kockázatot jelentő anyagokra – arányaiban sűrűbb hatósági ellenőrzésekre számíthatnak, mint az egyéb, nem veszélyes árukat szállító cégek. Az ellenőrzések közúton, illetve a vállalkozások telephelyein történnek.

A közúti ellenőrzések elsődlegesen a szállító vállalkozások ADR és egyéb jogszabályok által szabályozott tevékenységét vizsgálják. Ennek során azonban felmerülhet számos olyan hiányosság, melynek megjelenéséért a szállító vállalkozás nem, vagy csak részben tehető felelőssé. Ilyen esetekben felmerül a feladó, berakó stb. vállalkozások felelőssége is, melynek tisztázása közigazgatási eljárás keretein belül történik meg.

A telephelyen végzett ellenőrzések szintén vizsgálják, hogy a tevékenység megfelel-e az érvényben lévő veszélyes áru – előírásoknak. A közúti ellenőrzéstől eltérően a telephelyen a szállítójárműveken, azok személyzetén és a szállított árun kívül a vállalkozás munkavégzésének számos mozzanata is ellenőrzés alá kerül, például az alábbi területeken:

 • Alkalmaz-e tanácsadót a vállalkozás, illetve előírt-e számára? Ha igen, megtörtént-e a hatósági bejelentése?
 • Megfelelő képesítéssel rendelkezik-e a tanácsadó az adott szállítási tevékenységhez?
 • Megtörténtek-e az ADR 1.3 fejezete szerinti munkaköri képzések, illetve tartalmuk megfelelt-e az előírásoknak?
 • Rendelkezésre állnak-e az előírt tanácsadói dokumentációk (éves jelentések, baleseti jelentések) a vállalkozásnál?
 • Rendelkezik-e a vállalkozás a tevékenységéhez előírt engedélyekkel?
 • Az érintett dolgozók számára készült-e a veszélyes áru-előírásokat tartalmazó munkaköri dokumentáció?
 • A vállalkozás telephelyén lévő, szállításban érintett infrastruktúra (raktárak, veszélyes hulladék-gyűjtő helyek, üzemanyag-kutak, tárolótartályok stb.), eszközök és berendezések alkalmasak-e feladatuk ellátására?
 • A telephelyen zajló tevékenység kielégíti-e az ADR és egyéb, vonatkozó jogszabályok előírásait?

KÉPVISELET AZ ELJÁRÁS SORÁN

Amennyiben az ellenőrzés hiányosságot tár fel, közigazgatási eljárás veszi kezdetét, mely során a hatóság az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályok szerint kategorizálja a tapasztalt szabálytalanságokat.

Az eljárás során meghozott hatósági döntéseket a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok előírásainak tükrében mindig javasolt értékelni. Számos alkalommal előfordul ugyanis, hogy a hatósági határozat különböző okokból kifogásolható megállapításokat tesz, melyeknek következménye több százezer, de akár egymillió Ft összegű bírság megjelenése.

A határozatban esetleg szereplő pontatlanságokat, tárgyi tévedéseket a jogszabályokból felkészült szakember, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képes feltárni. Ezt követően lehetőség nyílik a határozat fellebbezésére, melynek köszönhetően a vállalkozásra kiszabott bírság összege jelentősen csökkenhet, vagy azt a hatóság, vagy a bíróság teljes egészében meg is semmisítheti.

A tanácsadó feladata ilyen esetekben:

 • az eljárás alapját képező hiányosság, illetve a meghozott hatósági döntés felelős vizsgálata,
 • aktív közreműködés a szükséges fellebbezések szakmai tartalmának kialakításában, továbbá szükség szerint
 • a vállalkozás szakmai képviselete a bíróságon.