Szabályzatok

MUNKABIZTONSÁG

A veszélyes árukkal kapcsolatos, ADR által szabályozott szállítási tevékenység szerteágazó. A folyamatban egymástól eltérő feladatokkal részt vesznek például a veszélyes áruk tulajdonosai (feladók), a csomagolást végző, de ugyanúgy az anyagmozgatásra szerződött vállalkozások, mint a szállítást a gyakorlatban elvégző fuvarosok, de azon cégek is, akik egy-egy veszélyes áru – küldeményt saját részre megrendeltek és azt átveszik (címzettek).

A veszélyes anyagok által képviselt kockázat indokolja, hogy a velük végzett tevékenységeket segítő, írott szabályrendszer álljon rendelkezésre, elősegítendő a tevékenység zavartalan, baleset- és rendkívüli esemény – mentes végzését.

Ezért az érintett vállalkozásoknál alapvető fontosságú szabályzatban rögzíteni az egyes, ADR által érintett munkakörökre vonatkozó felelősségeket. Ez az elvárás hatóságilag is ellenőrzésre kerül.

A dokumentációkat időszakosan frissíteni szükséges, figyelembe véve többek között az ADR jogszabály kétévenkénti változásait.

ÉRINTETTEK

Minden munkavállaló, vagy üzleti partner részére rendelkezésre kell állni a munkavégzésnek megfelelően kialakított, részletes írásos szabályozásnak a szállítással összefüggő alábbi területeken:

  • Feladás
  • Szállítmányozás
  • Csomagolás
  • Berakás
  • Töltés
  • Szállítás (fuvarozás)
  • Kirakás
  • Címzetti árufogadás
  • Ideiglenes veszélyes áru – tárolás (továbbküldésig)

TANÁCSADÓI KÖZREMŰKÖDÉS

A szabályzatoknak tartalmazniuk kell az ADR egyes területekre vonatkozó konkrét előírásait, így kidolgozásukba mindenképpen biztonsági tanácsadó bevonása javasolt.

A kellően részletes, szakmai igénnyel készített belső szabályzatok megléte alapfeltétele a baleset- és hatósági szankció – mentes működésnek.

Szintén tanácsadói feladat a vonatkozó jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, melyek alapján a szabályzatok tartalmát időről – időre módosítani szükséges.